Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Andrašina 1
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. 2
MBA
MUDr. Jiří Tomášek 2
MUDr. Aleš Neumann 1
MUDr. Lenka Ostřížková 3
Autoři - působiště: 1 Radiologická klinika FN Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku a LF MU, Brno
2 Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
3 Hematoonkologická klinika FN Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku a LF MU, Brno

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním nádorem jater. Spolu s cholangiocelulárním karcinomem tvoří většinu primárních maligních ložisek jater řešených radiologickými intervencemi. Hepatocelulární karcinom není zcela homogenní skupinou nádorů, makroskopicky a částečně i dle radiologických studií rozlišujeme několik forem: monolokulární – opouzdřený s nejlepší prognózou; nodulární – metastatický typ a formu difuzní infiltrativní – multilokulární. Společným znakem je vysoká vaskularita lézí, variabilní je zastoupení steatózy, nekróz či hemoragií v samotném ložisku.

Ani cytologicky nejsou HCC kompaktní skupinou – v rámci jednoho nádoru se často vyskytuje několik subtypů, což souvisí s jeho chromosomální nestabilitou. Jsou také popisovány heterogenní maligní ložiska složená z cholangiocelulárního a hepatocelulárního karcinomu. U větších nádorů bývá častěji nacházena pseudokapsula složená z kolagenních vláken a vrstev komprimovaných jaterních buněk.

Hepatocelulární karcinom je typicky hypervaskulárním nádorem vyživovaným arteriálním systémem. Na rozdíl od jaterní tkáně, která je ze 70–80 % zásobována krví z portální žíly, nádorová tkáň je z 80 % zásobována z jaterní tepny. To má význam jednak pro diagnostiku, jednak pro terapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky