Možnosti farmakoterapie hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je ve většině případů diagnostikován v pokročilém stadiu onemocnění (70 %), což umožňuje pouze paliativní léčbu s cílem prodloužení života se zachováním jeho kvality. Pacienti, u nichž není možná radikální resekce, mají velmi špatnou prognózu s mediánem přežití 1 rok v 54 %, 3 roky ve 28 % a 5 let v 7 % případů. U pacientů s pokročilým onemocněním dle klasifikace podle Barcelonské skupiny (BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer) je prognóza ještě horší – přežití 1 rok 29 %, 3 roky 8 % a 5 let 0 %.

Pro středně pokročilé stadium onemocnění, které je dle BCLC charakterizováno jako víceložiskové postižení jater HCC při zachování dobrých jaterních funkcí (A–B podle Childovy-Pughovy klasifikace) a celkovém dobrém stavu pacienta (PS 0), je současným léčebným standardem chemoembolizace. Pokročilé stadium onemocnění HCC je charakterizováno přítomností nádorového trombu v portálním řečišti, přítomností mimojaterního postižení (metastázy do regionálních uzlin N1 nebo vzdálené metastázy M1) při zachování relativně dobrého celkového stavu (PS 0–2). Standardem pro pokročilé onemocnění byla původně systémová chemoterapie, v současné době je to biologická léčba sorafenibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky