Postavení sorafenibu v současné medikamentózní léčbě hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Onkologické oddělení FTN a 1. LF UK, KOC (FNB, VFN a FTN), Praha

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je šestým nejčastějším zhoubným nádorem na světě a třetí nejčastější příčinou smrti v důsledku zhoubného onemocnění. Přibližně tři čtvrtiny případů se vyskytují v asijských zemích, což je v koincidenci s vysokou prevalencí chronické infekce virem hepatitidy B (HBV). HCC představuje v Asii nepochybně velkou zdravotní zátěž.

Prevalence HCC jde paralelně nejen s výskytem virové hepatitidy typu B (HBV), ale i typu C (HCV). Chronická infekce HBV je hlavním rizikovým faktorem HCC v afrických a asijských zemích kromě Japonska. Infekce HCV převažuje v evropských zemích a v Severní Americe a Japonsku.

Kromě virových infekcí je dalším faktorem podílejícím se na vzniku HCC jaterní cirhóza, která může vznikat jak na podkladě virovém, tak na podkladě poškození jater jinými noxami, zejména alkoholem či aflatoxiny. HCC je častější u mužů než u žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky