Léčba hepatocelulárního karcinomu – kazuistika

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Petr Priester
MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) patří mezi nejčastější malignity
s vysokou úmrtností. U pacientů s cirhózou jater je častou
příčinou úmrtí. Pouze 30–40 % pacientů je diagnostikováno
v časném stadiu 0/A podle Barcelonských kritérií. Tito pacienti
mají šanci na vyléčení cestou chirurgické léčby nebo transplantací
jater. Vyšší stadia, jako je stadium B, tvoří asi 20 % případů
a u těchto nemocných je vhodná léčba lokoregionální, například
TACE (transarterial chemoembolization). Jde však o paliativní
léčbu s 15–55% četností léčebných odpovědí. U pokročilého
onemocnění ve stadiu C je vhodná systémová léčba. Cytostatická
terapie selhala a zatím jedinou molekulou, u které bylo prokázáno
prodloužení přežití, je sorafenib. Možnost kombinace
léčebných modalit se nabízí u stadií B a C, u nichž si léčba nedává
za úkol pacienta vyléčit, ale proces nemoci zpomalit nebo
zastavit. Současná medicína zná metody, které by k tomu vedly
– jako velmi úspěšná se ukazuje kombinace lokoregionální léčby
TACE a systémové terapie sorafenibem. Jejich postupné použití
vede k významnému prodloužení přežití nemocných, dříve odsouzených
k rychlé progresi onemocnění.

V našem sdělení bychom chtěli ukázat, jak tyto možnosti
mohou zlepšit kvalitu života pacienta s HCC, u kterého nelze
provést radikální chirurgický výkon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky