Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí – histologická klasifikace

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Autoři - působiště: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha

Souhrn

Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí (gastroenteropankreatické neuroendokrinní tumory – GEP-NET) patří k poměrně vzácným nádorům, které se morfologicky i biologickým chováním liší od běžných epitelových nádorů trávicího ústrojí. Incidence NET v gastrointestinálním traktu je v posledních letech udávána 2–3 na 100 000 s mírnou převahou žen, nicméně byly zaznamenány poměrně významné regionální rozdíly. Incidence pankreatických NET je přibližně 1 na 1 000 000.

Pro histologickou diagnózu NET je kromě mikroskopické struktury rozhodující zjištění endokrinní diferenciace nádorových buněk, vyplývající z úzkého histogenetického vztahu k endokrinním buňkám gastrointestinálního traktu (GIT) a Langerhansových ostrůvků pankreatu, resp. k prekursorům těchto buněk. K základním vlastnostem buněk GEP-NET patří schopnost tvořit, hromadit a uvolňovat biologicky aktivní látky hormonální povahy.  Produkce hormonů se může v některých případech klinicky manifestovat endokrinním syndromem.

Histologická klasifikace GEP-NET a s ní související určování biologických vlastností nádorů prodělávají v posledních desetiletích významné změny; to je dáno jednak bližším poznáním vlastností nádorových buněk, jednak zvýšeným zájmem klinických lékařů o tuto skupinu nádorů a výsledky rozsáhlejších klinických studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky