Diagnostické postupy u neuroendokrinních nádorů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.
MUDr. Petra Holečková
MUDr. Miroslav Pála
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Neuroendokrinní nádory (NET) představují heterogenní skupinu nádorů charakterizovanou několika specifiky:

 • paraendokrinní aktivitou, resp. uvolňováním několika mediátorů
 • 5-hydroxytryptaminu, gastrinu, inzulinu, glukagonu, vazoaktivního intestinálního polypeptidu (VIP) a dalších;
 • přítomností somatostatinových receptorů několika typů (SSTR1–5);
 • primární lokalizací v různých orgánech dutiny hrudní i břišní;
 • různou dynamikou růstu, od nádorů indolentních po vysoce agresivní;
 • metastatickým potenciálem patrným i u špatně detekovatelných malých primárních lézí.

S těmito specifiky souvisí i volba a možnosti diagnostických postupů, které se u NET stejně jako u ostatních nádorů zaměřují na detekci, lokalizaci a určování rozsahu onemocnění, resp. staging, monitorování léčebného účinku, popřípadě i na predikci účinnosti léčby. Diagnostické postupy (mimo bioptické analýzy, které nejsou předmětem tohoto sdělení) spadají do několika základních skupin:

 • endoskopická vyšetření;
 • analýza specifických a nespecifických sérových markerů a bilanční analýzy exkrece metabolitů;
 • zobrazovací vyšetření – výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US);
 • funkční zobrazovací vyšetření – scintigrafie, pozitronová emisní
 • tomografie (PET).

Tento soubor postupů umožňuje racionální stratifikaci nemocných pro aplikaci adekvátní léčebné modality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky