Možnosti farmakoterapie gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Lékařská fakulta MU, Brno

Souhrn

Jedinou léčebnou modalitou gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů (NET), která má kurativní potenciál, je chirurgická léčba, a platí to i pro radikální resekci metastáz. Přibližně 60 % pacientů s neuroendokrinními nádory je v době stanovení diagnózy ve stadiu metastatické diseminace, kdy je většinou možná jen paliativní léčba. Medián přežití se pohybuje kolem 33 měsíců, pětileté přežití v případě metastatických dobře a středně diferencovaných NET je 35 %, u špatně diferencovaných NET 4 %. Většina NET je hormonálně nefunkčních. Somatostatinová analoga a interferon-α (IFN-α) mohou prodloužit přežití bez progrese onemocnění (PFS). Do klinické praxe se dostává cílená léčba, která zahrnuje inhibitory mTOR (mammalian target of rapamycin) a antiangiogenní léky, které rovněž dokáží prodloužit PFS. K léčbě jaterních metastáz se často používá radiofrekvenční ablace (RFA), transarteriální chemoembolizace (TACE) nebo embolizace (TAE). Slibnými metodami jsou také peptidová radionuklidová terapie a radioembolizace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky