Neuroendokrinní nádory včera, dnes a zítra

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Historie neuroendokrinních nádorů se začala psát před 104 lety, kdy Oberndorfer v roce 1907 poprvé použil termín karcinoid k popisu submukózního nádoru tenkého střeva. V roce 1914 Gosset a Masson přišli s hypotézou původu karcinoidu v enterochromafinních (EC) buňkách. Ale teprve v padesátých letech minulého století Erspamer a Asero izolovali z EC buněk 5-hydroxytryptamin a v šedesátých letech Berson a Yalow vynalezli radioimunoesej pro inzulin v plazmě. Řada preklinických experimentů vyústila v roce 1973 v izolaci inhibičního faktoru pro uvolňování somatotropinu (Braxeau), který dostal název somatostatin.

Možnost farmakologického ovlivnění choroby se objevila teprve před 33 lety, v roce 1978, kdy Thulin popsal využití somatostatinu ke kontrole flushe u karcinoidového syndromu. Bohužel biologický poločas eliminace somatostatinu je velmi krátký, takže jeho podávání vyžaduje kontinuální infuzi. Popis syntézy somatostatinových analog uveřejnil Bauer v roce 1982, a již v roce 1985 Wood podal zprávu o prvním úspěšném použití somatostatinových analog u karcinoidového syndromu. Octreotid (Sandostatin) bylo a je možné podávat podkožně 3x denně. Somatostatinová scintigrafie (octreoscan), novinka z roku 1982, vyústila mimo jiné v roce 1992 k zahájení klinického zkoušení radioizotopové léčby neuroendokrinních nádorů. Převratným se pro neuroendokrinní nádory stal rok 1998, jenž přinesl depotní přípravky analog somatostatinu, které výrazně usnadnily terapii symptomatických neuroendokrinních nádorů a významně zlepšily kvalitu života nemocných. Depotní analoga lanreotid a octreotid jsou nyní podávána s. c. nebo i. m. nejčastěji ve 28denních intervalech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky