Úskalí screeningu a diagnostiky hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kristýna Kubíčková
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastější primární nádor jater. V celosvětovém měřítku se jedná o pátý nejčastější nádor u mužů (7,9 % z celkového počtu všech malignit) a sedmý nejčastější nádor u žen (6,5 %). Nádor má výraznou predominanci u mužského pohlaví – u mužů se vyskytuje 6 až 8x častěji než u žen, dále je jeho výskyt typický ve vyšších věkových skupinách, tj. v 6. a v 7. deceniu.

Jedná se o maligní onemocnění, které v téměř 90 % vzniká v terénu chronického jaterního onemocnění, nejčastěji ve stadiu jaterní cirhózy. Základními rizikovými faktory vzniku HCC jsou chronické virové infekce jater, nadměrný příjem alkoholu a expozice aflatoxinům. Na incidenci HCC se začíná významně podílet také nealkoholická steatohepatitida ve spojení s obezitou a diabetem.  Rizikovým faktorem vzniku HCC je také kouření. Vznik nádoru v terénu zdravých jater je velmi vzácný.

Protože 90 % všech HCC vzniká na podkladě jaterní cirhózy, nemělo by být obtížné identifikovat populaci ohroženou vznikem HCC. Identifikace rizikové skupiny dále podmiňuje efektivní zavedení optimální screeningové metody (tabulka 1). Přitom pouze efektivní screening rizikových skupin může vést k odhalení nádoru v časných fázích jeho vývoje. Bohužel, podle dostupných údajů pouze 30 % pacientů s HCC je diagnostikováno v časných stadiích, kdy je možná kurativní chirurgická léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky