Multimodální léčba hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Autoři - působiště: Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Geografické rozložení výskytu hepatocelulárního karcinomu (HCC) je rozdílné. Zatímco v Evropě, Austrálii a Severní Americe je jeho incidence poměrně nízká, 1–3 na 100 000 obyvatel za rok, v některých oblastech jihovýchodní Asie a v subsaharské Africe se pohybuje až kolem 150 na 100 000 obyvatel za rok. Výskyt HCC je spojen s přítomností viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) v těchto oblastech a jeho vznik se opožďuje asi o 30–60 let po onemocnění chronickou hepatitidou B a přibližně o 20–30 let po chronické hepatitidě C. Rizikovým faktorem pro rozvoj HCC jsou všechna chronická aktivní jaterní onemocnění a až v 80 % je spojen s jaterní cirhózou. Jako další rizikový faktor HCC je prokázán výskyt aflatoxinu v potravě (např. postižení rýžových zrn touto plísní v období monzunů). Dále se na jeho rozvoji, a to zejména v severních oblastech, podílí jaterní cirhóza způsobená konzumací alkoholu. Pouze menší část HCC se rozvine ve zdravém jaterním parenchymu maligním zvratem z hepatocelulárního adenomu. Zde se může spolupodílet abúzus anabolických hormonů. HCC způsobí celosvětově 500 000 úmrtí ročně. Častěji se vyskytuje u mužů ve věku 45–70 let. Jeho incidence v České republice je sice malá, avšak v poslední době narůstá.

Makroskopicky lze HCC rozdělit na formu nodulární a difuzní. Nádor svým růstem může utlačovat okolní jaterní tkáň nebo není hranice mezi zdravou a postiženou tkání pevná a nádor prorůstá do okolí. Může být pendulující s převážně mimojaterním růstem, dále může být multifokální či sklerotizující, může zakládat satelitní ložiska ve svém okolí.

Velké HCC způsobují trombózu portální žíly, kde dochází maligním trombem k rychlému šíření a prognóza je velice špatná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky