Současné poznatky o medikamentózní léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Onkologické oddělení FTN a 1. LF UK, KOC (FNB, VFN a FTN), Praha
Klíčová slova: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátým nejčastějším nádorem a druhou nejčastější příčinou úmrtí u mužů. U žen je HCC v incidenci na sedmém místě a v mortalitě na místě šestém. Nejvyšší incidence HCC je ve východní a jihovýchodní Asii a ve střední a západní Africe. V hospodářsky rozvinutých zemích (počítaje v to střední Evropu a USA) je incidence této choroby nízká, naproti tomu v rozvojových zemích se zvyšuje. Současné předpovědi ukazují, že globální incidence HCC bude stále stoupat až k dosažení určitého plateau v letech 2015–2020.2 Nepříznivá prognóza tohoto onemocnění je dána zejména tím, že více než 70 % nemocných je diagnostikováno ve velmi pokročilém stadiu. Jako rizikové faktory vzniku HCC jsou prokazovány viry hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV), vysoký příjem alkoholu, obezita a diabetes mellitus.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky