Dlouhodobá léčba hepatocelulárního karcinomu sorafenibem

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Pro léčbu hepatocelulárního karcinomu (HCC) je důležitá včasná diagnóza, která je podmínkou včasné indikace chirurgické léčby, jež pak může být i kurativní. Kromě resekce nádoru a transplantace jater se používá také perkutánní etanolová injekce (PEI) nebo radiofrekvenční ablace (RFA), v intermediárním stadiu potom transarteriální chemoembolizace. Bohužel, v praxi bývá HCC diagnostikován až v pozdějších stadiích, kdy je prognóza pacienta již velmi špatná. Chemoterapie se nepodává vzhledem ke své minimální účinnosti. Vstup biologické léčby do léčebného schématu, tedy zavedení sorafenibu, vede ke zlepšení přežití u těchto nemocných. Jedním z prvních nemocných léčených na našem pracovišti cílenou kauzální léčbou sorafenibem pro inoperabilní hepatocelulární karcinom byl 48letý pacient, který vyhledal lékaře v prosinci 2008 pro pocity nadýmání, nechutenství a únavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky