Postavení transarteriální chemoembolizace v léčbě hepatocelulárního karcinomu intermediárního stadia

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je jednou z nejčastějších malignit a rovněž jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Prognóza pacientů s pokročilým HCC je špatná – průměrné 5leté přežití se udává 8,6 %.

Ke klasifikaci HCC bylo navrženo několik stagingových systémů; k nejrozšířenějším patří systém BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), který rozlišuje pět stadií HCC. Pro terapii velmi časného (0) a časného (A) stadia jsou dostupné potenciálně kurativní léčebné modality (resekce, transplantace), k léčbě pokročilého stadia (C) je indikován sorafenib a k terapii velmi pokročilého stadia (D) paliativní léčba.

Za zlatý standard v terapii HCC intermediárního stadia (B) je považována transarteriální chemoembolizace (TACE). Intermediární stadium však představuje velmi heterogenní skupinu nádorů. To znamená, že přínos TACE u různých pacientů s HCC stadia B může být rozdílný a že někteří nemocní mohou mít výraznější prospěch z jiné léčebné metody než z TACE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky