Možnosti změny terapie při perzistujícím flu-like syndromu během léčby interferonem-β u pacientky s roztroušenou sklerózou

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jiří Piťha
Autoři - působiště: MS centrum při neurologickém oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Interferon-β1a i -β1b (IFN-β1a, IFN-β1b) jsou léky ovlivňující průběh onemocnění a jsou to léky první volby u pacientů s relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy (RR RS), ale i s klinicky izolovaným syndromem. Jejich účinnost byla ověřena několika klinickými studiemi, které prokázaly snížení aktivity onemocnění v klinických a MR parametrech o cca 33 %. Zatímco adherence k léčbě je u epilepsie, hypertenze, astmatu, diabetes mellitus a infekce HIV kolem 50 %, u nemocných léčených IFN-β se pohybuje od 9 % do 31 %. Mezi nejčastější nežádoucí účinky snižující adherenci patří flu-like syndrom a lokální injekční reakce. Intenzitu a frekvenci těchto reakcí snižuje podávání nesteroidních antirevmatik a paracetamolu a lokální léčba kortikosteroidy a nesteroidními antirevmatiky. Přestože nové formule těchto léků podstatným způsobem snížily manifestaci nežádoucích účinků, v klinické praxi se stává, že další léčbu IFN-β již pacient nesnáší. Popisujeme kazuistiku mladé ženy, u níž byla léčba IFN-β ukončena pro neovlivnitelný flu-like syndrom.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky