Pacientka s revmatoidní artritidou s minimálním poškozením kloubů

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Revmatologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologie, II. Interní klinika FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Prezentován je případ 37leté pacientky s časnou revmatoidní artritidou (RA) s minimálním strukturálním poškozením kloubů (st. I dle Steinbrockera) s rizikovými faktory séropozitivitou revmatoidního faktoru (RA) IgG a IgM a protilátkami proti citrulinovaným peptidům (ACPA), u které byla léčba syntetickým chorobu modifikujícím lékem (DMARD) methotrexátem nedostatečně účinná a dávku nebylo možno zvýšit pro nesnášenlivost. Pacientce byl podán certolizumab pegol a tato terapie již byla účinná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky