Stroncium ranelát v léčbě osteoporózy u mužů

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Osteologie
Autoři: MUDr. Petr Hrdý
MUDr. Pavel Novosad
Autoři - působiště: MEDIEKOS Labor s.r.o., Osteocentrum, Zlín
Klíčová slova: stroncium ranelát, osteoporóza u mužů, studie MALEO

Souhrn

Osteoporóza se u mužů vyskytuje méně často než u žen, přesto se jedná o zdravotně i ekonomicky velmi závažnou diagnostickou a terapeutickou jednotku. Léčebná doporučení se opírají o podobné principy jako v případě postmenopauzální osteoporózy u žen. V terapii osteoporózy u mužů je nyní od července 2012 nově schválen stroncium ranelát. Jeho účinnost z hlediska příznivého ovlivnění osteoporózy u mužů byla dokumentována signifikantním zvýšením BMD v oblasti lumbální páteře i femuru ve studii MALEO.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky