Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti v reálné klinické praxi

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE outcomes, s. r. o., a Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: neuropatická bolest, kapsaicin, klinické studie, reálná klinická praxe

Souhrn

Kapsaicin ve formě náplasti je poměrně novým přípravkem určeným k terapii periferní neuropatické bolesti u nemocných bez diabetu, který je možné podávat v monoterapii či v kombinaci s jinými léčivy určenými k terapii bolesti. Údaje z reálné klinické praxe potvrzují účinnost kapsaicinové náplasti v léčbě neuropatické bolesti prokázanou v klinických studiích a dokládají, že tato léčba vede ke zmírnění intenzity bolesti, ke zlepšení kvality života a k poklesu spotřeby konkomitantní antineuropatické medikace. Tato skutečnost společně s poznatkem, že potřeba opakované aplikace kapsaicinové náplasti je v reálné praxi nižší než v klinických studiích, činí náklady na tuto terapii velmi příznivými a přijatelnými pro plátce zdravotní péče.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky