Trazodon v léčbě deprese

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Autoři - působiště: CEITEC MU a FN, Brno
Klíčová slova: trazodon s řízeným uvolňováním, depresivní porucha, úzkost, nespavost, nežádoucí účinky

Souhrn

Důraz na znalost mechanismu účinku a zavedení nových galenických forem obnovily zájem o některé starší léky včetně trazodonu. Vliv trazodonu na serotonergní systém je velmi komplexní, lék ovlivňuje také noradrenergní a dopaminergní systém, a splňuje tak kritéria multifunkčního a multimodálního antidepresiva. V ČR je od roku 2002 dostupný trazodon s řízeným uvolňováním (trazodone modified release, Trittico AC), který byl vyvinut s cílem optimalizace antidepresivního účinku. S trazodonem s řízeným uvolňováním byly u depresivní poruchy doposud provedeny tři randomizované kontrolované studie a jedna observační dotazníková studie. Všechny provedené studie prokázaly, že trazodon v jedné dávce 300 mg denně je účinný u středně těžké a těžké deprese a při použití titrace je dobře snášen i v podmínkách ambulantní praxe. Výhodou je jeho anxiolytický a hypnotický účinek, umožňující minimalizaci přídatné terapie hypnotiky a anxiolytiky. Oproti nejčastěji užívaným antidepresivům ze skupiny SSRI nevede k nežádoucím účinkům na sexuální funkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky