Unikátnost molekuly golimumabu

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň
Klíčová slova: golimumab, inhibice TNF-α, afinita, revmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida

Souhrn

Golimumab je nová, plně humánní monoklonální protilátka proti TNF-α s vysokou afinitou k solubilnímu a transmembránovému TNF-α. Tento článek popisuje vývoj, základní charakteristiky golimumabu a zkušenosti z klinických hodnocení provedených s touto novou monoklonální protilátkou v indikaci revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy. V těchto studiích bylo potvrzeno, že účinnost a bezpečnost golimumabu je srovnatelná s ostatními inhibitory TNF-α.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky