Léčba renálního karcinomu everolimem – výsledky z registru RENIS

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ Brno
Klíčová slova: everolimus, sunitinib, sorafenib, mTOR inhibitor, tyrosinkinázový inhibitor, studie RECORD-1, registr RENIS

Souhrn

Everolimus je první léčivou látkou, u které byla na základě výsledků studie III. fáze prokázána účinnost ve 2. a dalších liniích léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem, jejichž onemocnění progredovalo po předchozí léčbě cílené na VEGF. Pod obchodním názvem Afinitor byl registrován Evropskou lékovou agenturou v srpnu 2009. V tomto sdělení jsou uvedeny farmakologické údaje o everolimu, je popsána registrační klinická studie RECORD-1 a jsou shrnuty poznatky o využití everolimu v České republice na základě informací z registru RENIS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky