Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie postupně vytlačují starší zástupce své skupiny. Jsou přinejmenším srovnatelně účinná a navíc příznivě ovlivňují kognitivní projevy choroby, od čehož se odvíjejí lepší léčebné výsledky spojené s nižšími náklady. To platí obzvláště pro verbální paměť a v menší míře i pro verbální fluenci. Samotná léčba verbálního kognitivního deficitu je přitom nezávislá na léčbě psychotických projevů schizofrenie.

V nedávné prospektivní dvojitě zaslepené studii porovnávající haloperidol s antipsychotiky 2. generace byl pozorován významný příznivý vliv na celkový kognitivní výkon, a to v obou ramenech studie. Ve vyšších dávkách měl však haloperidol zcela opačné účinky. Aripiprazol je parciální agonista dopaminových D2, D3 a serotoninových 5-HT1A receptorů, naopak antagonisticky působí na receptory 5-HT2A. Z dosavadních studií vyplývá jeho jednoznačný příznivý vliv na verbální paměť.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky