Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Klinickým důsledkem osteoporózy je zejména zvýšení incidence zlomenin a s nimi spojené nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Vedle nepříznivého vlivu na kvalitu a délku života postiženého je osteoporóza spojena se značnými náklady pro společnost. Význam vývoje léčebných postupů, které snižují riziko zlomenin, je proto nepochybný jak z hlediska jedince, tak z hlediska společnosti.

V poslední době nastaly v důsledku uvedení generických bisfosfonátů na trh velké změny, spočívající ve značném snížení cen, což má dopad i na nákladovou efektivitu. Toto pojetí, založené na minimalizaci nákladů, je udržitelné za předpokladu, že jsou sníženy náklady, aniž by byla obětována účinnost. Tak tomu ale v případě perorálních bisfosfonátů vždy není.

Komentář ke článku

MUDr. František Šenk

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky