Vliv glatiramer acetátu na reaktivaci roztroušené sklerózy po přerušení léčby natalizumabem

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Natalizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka určená do 2. linie léčby roztroušené sklerózy (RS), která brání průniku leukocytů do centrálního nervového systému (CNS). Podávání natalizumabu však je spojeno s rizikem výskytu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), které stoupá s délkou léčby. Jako vhodné se proto jeví přerušení terapie natalizumabem, které umožňuje obnovení imunitního dohledu v CNS, čímž se snižuje riziko vzniku PML. Po vysazení natalizumabu ovšem může u některých pacientů dojít k reaktivaci RS.

Glatiramer acetát (GA) je bezpečný a účinný lék indikovaný v 1. linii terapie RS. Zdá se, že by mohl být vhodným lékem také v prevenci reaktivace RS u pacientů, kteří přeruší terapii natalizumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky