Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je poměrně časté autoimunitní onemocnění muskuloskeletálního systému, provázené výrazným snížením kvality života. Základem terapie RA jsou chorobu modifikující léky (DMARDs). Methotrexát patří mezi konvenční DMARDs, je nejužívanějším lékem a zároveň lékem první volby. Ve 2. linii léčby RA jsou indikována biologická DMARDs, především inhibitory TNF-α.

Tofacitinib je novým cíleným, imunomodulačně působícím DMARD. Jedná se o nízkomolekulární, perorálně podávaný selektivní inhibitor Janusových kináz (JAK) 1 a 3, v menší míře JAK2. JAK zprostředkovávají transdukci signálu od povrchových receptorů pro různé cytokiny, včetně IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-9, IL-15 a IL-21. Tyto cytokiny se uplatňují při aktivaci, proliferaci a funkci lymfocytů, inhibice této signalizace zprostředkované JAK tedy vede k modulaci imunitní odpovědi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky