Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Až 40 % pacientů s revmatoidní artritidou (RA) léčených konvenčními DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) či inhibitory TNF-α neodpovídá na tuto léčbu dostatečně. U těchto nemocných může být vhodnou strategií nasazení léku s jiným mechanismem účinku, např. tocilizumabu – humanizované monoklonální protilátky proti receptoru pro interleukin-6. Klinická účinnost a dobrý bezpečnostní profil tocilizumabu byly ověřovány a prokázány v řadě klinických studií. Provedena byla také studie ACT-Sure, která sledovala účinnost a bezpečnost tocilizumabu v podmínkách běžné klinické praxe.

Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky