Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V klinických studiích bylo prokázáno, že inhibitory TNF-α, zvláště v kombinaci s methotrexátem, zmírňují známky i příznaky revmatoidní artritidy (RA) a vedou ke zpomalení radiografické progrese u většiny pacientů. Do klinických studií však bývá zahrnován poměrně heterogenní soubor nemocných, a výsledky léčby se proto mohou v klinické praxi odlišovat.

Certolizumab pegol, jako účinný anti- -TNF-α lék, zmírňuje známky i příznaky RA jak v monoterapii (ve srovnání s placebem či samotným methotrexátem), tak v kombinaci s methotrexátem (oproti kombinaci placeba a methotrexátu) u pacientů se středně těžkou i těžkou RA. Studie REALISTIC (RA Evaluation in Subjects Receiving TNF Inhibitor Certolizumab pegol) sledovala široké spektrum pacientů s RA léčených certolizumabem v podmínkách běžné klinické praxe.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky