Doporučení pro použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Paliperidon je centrálně působící antagonista dopaminových D2 a serotoninových 5-HT2A receptorů, v menší míře rovněž antagonizuje adrenergní α1 a α2 a histaminové H1 receptory. Po chemické stránce jde o aktivní metabolit risperidonu. Dlouhodobě působící paliperidon palmitát se vyznačuje menší velikostí částic, a tedy snadnější rozpustností a vyšší absorpcí z místa intramuskulární aplikace – vstřebávání začíná prakticky záhy po podání a trvá až 126 dní (pro rychlejší absorpci má být iniciální dávka léku aplikována preferenčně do deltového svalu). Medián doby do dosažení maximální plazmatické koncentrace je 13 dnů; biologický poločas závisející na dávce se pohybuje v rozmezí od 25 do 49 dnů. Paliperidon palmitát proto může být podáván pouze 1x měsíčně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky