Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému s relabujícím nebo progresivním průběhem, jehož přesná příčina dosud není známa. Relabující-remitentní forma nemoci postihuje 2–3krát častěji ženy než muže, k manifestaci choroby dochází většinou mezi druhým a čtvrtým decenniem. RS se může projevovat nejrůznějšími neurologickými symptomy, jako jsou poruchy visu, svalová slabost, parestezie, senzorické poruchy, únava, kognitivní poruchy, dysfunkce močového měchýře nebo poruchy chůze. Ty se často objevují již v časném stadiu RS a pro pacienty představují významnou psychickou zátěž. Zmírnění poruch chůze je proto významným terapeutickým cílem.

4-aminopyridin (4-AP) je širokospektrý inhibitor napěťově řízených draslíkových kanálů, při jehož aplikaci bylo in vitro prokázáno zlepšené vedení akčního potenciálu demyelinizovaným nervovým vláknem. To je zřejmě způsobeno více mechanismy – přímou inhibicí draslíkových kanálů, oddálením repolarizace, prodloužením trvání akčního potenciálu (spojeným s výraznějším influxem kalciových iontů) a přímým ovlivněním vysokonapěťových kalciových kanálů nezávislých na draslíkových kanálech. Zvýšený influx kalciových iontů do presynaptického nervového zakončení vede ke zvýšenému uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbiny, čímž se zvyšuje postsynaptická odpověď a celkově se tak se zlepšuje vedení nervovým vláknem. Fampridin s prodlouženým uvolňováním (ER) je dlouhodobě působící formou 4-AP, která má podobné fyziologické působení, ale delší biologický poločas.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky