Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Epilepsie je poměrně časté neurologické onemocnění, které celosvětově postihuje asi 1 % populace. K terapii epilepsie je k dispozici velké množství léků, přesto se však přibližně u 30 % pacientů nedaří dosáhnout kontroly onemocnění (tzv. farmakorezistentní epilepsie). Nemocní s nedostatečně kontrolovanou epilepsií mají výrazně sníženou kvalitu života a rovněž zvýšené riziko úmrtí. Stále je proto potřeba hledat nová účinná antiepileptika.

Retigabin, ethylester kyseliny N-(2-amino- 4-(4-fluorobenzylamino)-phenyl karbamové, je nové antiepileptikum se zcela novým mechanismem účinku. Ten spočívá v ovlivnění draslíkových kanálů, jejichž činnost úzce souvisí s neuronální excitabilitou. Po perorálním podání je retigabin rychle absorbován z gastrointestinálního traktu a jeho maximálních plazmatických koncentrací je dosahováno za 1,5 hodiny od užití. Z organismu je eliminován ledvinami a jeho plazmatický poločas činí 6–8 hodin. Účinnost a snášenlivost retigabinu byly doloženy ve třech pivotních studiích u dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky