Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Milan Kuman
Autoři - působiště: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Indukční léčba králičím antithymocytárním globulinem (rATG) nebo monoklonální protilátkou anti-CD25 basiliximabem (BSX) prokazatelně snižuje výskyt akutní rejekce, která je silným prediktorem pozdějšího vzniku chronického poškození štěpu. Ve Spojených státech je rATG v indukční léčbě používán častěji než BSX (42 % vs. 18 %), což je dáno rozdílem v účinku rATG ve srovnání s BSX především u pacientů s vysokým rizikem.

U nemocných podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem však mohou vysoké dávky rATG (7–10 mg/kg kumulativně) ve srovnání s BSX zvyšovat riziko infekcí a malignit, přičemž toto riziko není vyváženo zvýšeným přínosem terapie. Jaký má přitom účinek u pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem léčba rATG v nízkých dávkách (3–5 mg/kg kumulativně), dosud nebylo zkoumáno.

Komentáře ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky