Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tofacitinib je cíleně působící imunomodulátor a chorobu modifikující léčivo při revmatoidní artritidě. V nedávno provedené šestiměsíční dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze jím byli léčeni nemocní s revmatoidní artritidou (n = 611). Již v polovině trvání studie bylo odpovědi dle kritérií ACR 20 dosaženo častěji u osob léčených tofacitinibem – při dávce 5 mg 59,8 %, při dávce 10 % mg 65,7 % vs. při užívání placeba 26,7 % (p < 0,001). Pozorováno bylo rovněž signifikantní zlepšení indexu disability (HAQ-DI): –0,50 a –0,57 vs. –0,19 bodu (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky