Farmakogenetická souvislost s nežádoucími účinky antipsychotik

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Farmakoterapie uzpůsobená přesným potřebám nemocného je žádoucí nejen z hlediska dosažení optimální terapeutické účinnosti, ale i z hlediska vyšší bezpečnosti. Užívání atypických antipsychotik rozhodně není prosto nežádoucích účinků, v případě olanzapinu je pak akcentován významný přírůstek hmotnosti. Farmakogenetickou studií se však nedávno podařilo objevit vztah mezi tímto nežádoucím účinkem a polymorfismem genu pro serotoninový receptor (HTR2C) a variantami dopaminových D2 receptorů (DRD2). Například přítomnost alely DRD2 rs2440390(A/G) představuje ve studovaném vzorku populace prakticky stoprocentní pravděpodobnost zvýšení hmotnosti (p = 0,047). Jednoduché nukleotidové polymorfismy na úrovni HTR2C (rs6318, rs2497538 a rs1414334) jsou z tohoto pohledu významné (p = 0,003) u žen, nikoliv však u mužů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky