Význam risperidonu v léčbě akutně agitovaných schizofreniků

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V randomizované otevřené studii byla sledována účinnost a bezpečnost risperidonu ve formě roztoku pro perorální užití v kombinaci s clonazepamem a intramuskulárně aplikovaným haloperidolem u akutně agitovaných schizofreniků (n = 205). Celkem 47denní studie tedy sestávala z 5 dnů léčby risperidonem per os + clonazepamem nebo haloperidolem i. m. a 42 dnů s vysazováním clonazepamu nebo převáděním nemocných z léčby haloperidolem i. m. na risperidon p. o. Průměrné zlepšení ve skóre PANSS-EC (tj. komponenta excitace) bylo pozorováno v obou skupinách, a to srovnatelnou měrou. Hodnota uvedeného skóre se při záměně léčby zlepšila nebo zůstala nezměněna. Léčba risperidonem byla dle očekávání provázena nižším výskytem extrapyramidových projevů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky