Ovlivnění kognitivních funkcí atypickými antipsychotiky

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Clozapin i olanzapin jsou celosvětově užívaná atypicky působící antipsychotika, v dosud publikované literatuře je však jen málo zmínek o jejich vlivu na kognitivní funkce. S využitím animálního modelu (Balb-c myši) byl po intraperitoneální aplikaci clozapinu prokázán jasně negativní vliv na prostorovou orientaci, zatímco olanzapin byl v tomto směru bez účinku. Obě látky však shodně negativně působily na paměťovou výbavnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky