Význam převedení nemocných z léčby typickými antipsychotiky na risperidon

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Atypická antipsychotika se oproti starším zástupcům vyznačují lepším bezpečnostním profilem a vyšší účinností na negativní projevy onemocnění. Cílem nedávné studie proto bylo zhodnocení terapeutické odpovědi na risperidon u osob se schizofrenií či schizoafektivní poruchou dlouhodobě léčených haloperidolem (n = 60) nebo fluphenazinem (n = 20), přičemž průměrný věk zúčastněných byl 38 let a u 38,8 % z nich choroba trvala déle než pět let. Převedení pacientů na risperidon bylo provázeno významným klinickým zlepšením (p < 0,005). Intenzita extrapyramidových projevů měřená prostřednictvím skóre KLAWANS přitom během léčby pozvolna klesala (p = 0,016).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky