Transdermální rivastigmin v léčbě Alzheimerovy choroby

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Od perorálního užívání inhibitorů cholinesteráz je mnohdy předčasně upouštěno pro nežádoucí účinky postihující gastrointestinální trakt. V dosud provedených kontrolovaných studiích je však jejich podávání ve formě transdermálních náplastí provázeno nižším výskytem nežádoucích účinků, a to při velmi podobné účinnosti. Toto konstatování je mj. podpořeno i výsledky právě publikované multicentrické studie s 1 113 pacienty (průměrný věk 76,5 roku). 58 % nemocných dostalo transdermální náplast s rivastigminem jako primoléčbu, zbylých 42 % bylo na tuto formu převedeno pro nedostatečnou odpověď či špatnou snášenlivost předchozí léčby. S odstupem 4 měsíců užívalo 67,4 % nemocných denní dávku 9,5 mg. Skóre MMSE se signifikantně zlepšilo v obou skupinách nemocných – u pacientů s předchozí léčbou se skóre MMSE zvýšilo o 0,9 ± 3,4 a u nemocných bez předchozí léčby o 0,8 ± 3,4 (p v obou případech < 0,001); obdobně došlo i ke zlepšení CGI, a sice u 60,9 % a 61,3 % osob. Nežádoucí účinky byly zaznamenány u celkem 11,7 % nemocných, přičemž nejčastěji šlo o lokální kožní reakce či gastrointestinální obtíže. K přerušení léčby pro nežádoucí příhody došlo u 6 % osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky