Vilazodon: nové antidepresivum

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Velká depresivní porucha postihuje celosvětově přibližně 121 milionů obyvatel a jde o jednu z vedoucích příčin pracovní neschopnosti. Třebaže je aktuálně v léčbě využívána řada antidepresiv, výzkum v tomto směru pátrá po nových účinných látkách, popřípadě cílových strukturách vhodných k terapeutickému ovlivnění. Úřad pro potraviny a léčiva USA (FDA) v loňském roce v této indikaci schválil látku vilazodon, působící jako selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a současně jako parciální agonista 5-HT1A receptorů. V osmitýdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byla celková odpověď na léčbu vilazodonem srovnatelná s ostatními antidepresivy. Celkově byl lék velmi dobře snášen, nejčastějšími nežádoucími účinky byly nevolnost a průjem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky