Duloxetin v léčbě chronické deprese

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Duloxetin je inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu využívaný nejen v léčbě deprese, ale i při neuropatické bolesti či stresové močové inkontinenci. Aktuálně byly publikovány výsledky klinické studie, v níž byl podáván nemocným s chronickou depresivní poruchou, avšak bez těžké deprese. Ve dvojitě zaslepeném uspořádání byl duloxetin podáván po dobu 10 týdnů v dávce až 120 mg/den a porovnáván oproti placebu (n = 57). Původní hodnota skóre HDRS 20,75 ± 4,92 se na konci studie oproti placebu signifikantně zlepšila (p = 0,003). Pozitivní odpovědi na léčbu bylo dle očekávání dosahováno častěji při podávání duloxetinu (65,5 % vs. 25,0 %; p = 0,003), přičemž v ramenu aktivní léčby byla statisticky významně častější i remise (55,2 % vs. 14,3 %; p = 0,002).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky