Význam terapeutické záměny za aripiprazol v léčbě schizofrenie

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Autoři multicentrické randomizované studie hodnotící vliv převedení léčby nemocných z olanzapinu, quetiapinu či risperidonu na aripiprazol na zmírnění rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění dospěli k zajímavému výsledku. Po 6 měsících od převedení na tuto léčbu bylo u 89 osob se schizofrenií či schizoafektivní poruchou v ramenu aripiprazolu oproti těm, kteří zůstali na původní léčbě (n = 98), možné pozorovat nižší koncentraci non-HDL-cholesterolu (–0,52 mmol/l [–20,2 mg/dl] vs. –0,28 mmolo/l [–10,8 mg/dl]). Převedení na aripiprazol bylo provázeno i výraznějším úbytkem hmotnosti (–2,9 kg) a poklesem triacylglycerolemie (–0,37 mmol/l [–32,7 mg/dl]). Selhání účinnosti léčby bylo přitom v obou ramenech studie srovnatelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky