Gabapentin enacarbil v léčbě syndromu neklidných nohou

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Syndrom neklidných nohou (RLS) je poměrně svízelně léčitelné onemocnění, v jehož terapii se vedle dopaminergně působících léčiv využívají opioidy, benzodiazepiny či antikonvulziva. Důležitá je přirozeně i suplementace železa, zejména při jeho prokázané depleci. Nově terapeuticky zamýšlenou látkou je gabapentin enacarbil, proléčivo gabapentinu, v této indikaci již schválené americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) k léčbě středně těžké až těžké formy RLS. Ve studiích kontrolovaných placebem byl spolehlivě účinný, byť v mnohých těchto hodnoceních byly užívány dávky vyšší než schválené FDA, tj. 600 mg. Jeho bezpečnostní profil zůstává příznivý, přičemž nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou ospalost a závratě. Oproti samotnému gabapentinu se vyznačuje lepší absorpcí a předpokládaným delším trváním účinku, nicméně důkazy z větších relevantních klinických studií stále scházejí. Naopak jeho nevýhodou je cena a bohužel právě i již zmíněný nedostatečně prokázaný účinek ve schválených dávkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky