Význam modifikace presynaptických transportérů v léčbě schizofrenie

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Současná farmakoterapie schizofrenie se zaměřuje především na negativní ovlivnění postsynaptických receptorů D2. Nedávno však byla publikována studie, ve které byl hodnocen účinek tetrabenazinu (TBZ), tedy inhibitoru presynaptického vezikulárního transportéru monoaminů (VMAT2), u ambulantně léčených osob s farmakorezistentní schizofrenií (n = 41) stabilizovaných na antipsychotické léčbě (73 % léčeno clozapinem) po dobu nejméně 3 měsíců. Při postupném zvyšování dávky až na 75 mg/den byl TBZ sice dobře snášen, nicméně bohužel nebylo zaznamenáno zlepšení klinického stavu v žádném ze sledovaných parametrů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky