Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ruxolitinib je selektivní inhibitor Janusových kináz (JAK) 1 a 2, sehrávajících důležitou roli v hematopoeze. Obě formy JAK jsou dávány do souvislosti také s myelofibrózou a dalšími hematologickými malignitami. V současné době jde o první látku schválenou v této indikaci (v ČR je stále nedostupný). V randomizované dvojitě zaslepené kontrolované multicentrické studii COMFORT-I, v níž byla porovnávána účinnost ruxolitinibu s placebem, bylo šestiměsíční podávání ruxolitinibu provázeno více než 35% zmenšením objemu sleziny, a to při současném zlepšení kvality života a příznivém bezpečnostním profilu. Studie COMFORT-II pak přinesla důkazy o příznivém vlivu ruxolitinibu na celkové přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky