Botulotoxin A v léčbě hemifaciálních spasmů

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Hemifaciální spasmus je poměrně častou poruchou faciálního svalstva, jehož etiologie dosud nebyla dostatečně objasněna. Terapeuticky je využíván mj. přirozený bakteriální toxin botulotoxin, jenž zabraňuje uvolňování acetylcholinu na nervosvalové ploténce. Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené studii s překříženým uspořádáním byla hodnocena jeho účinnost ve dvou různých přípravcích (Dysport a Neuronox) na souboru celkem 26 osob. Průměrné hodnoty škál HFS-30, AIMS a CES-D prokazují významné zlepšení u obou přípravků bez relevantního rozdílu. Hodnota SF-36 se však významně nezměnila. Celková intenzita skóre HFS, trvání spasmu za den a trvání funkčního poškození však byly významně nižší při užití přípravku Dysport (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky