Bezpečnost a snášenlivost transdermální formy rivastigminu

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Bezpečnostní profil inhibitorů cholinesteráz vychází v naprosté většině z údajů spojených s jejich perorálním užitím. Jelikož se tyto látky dostávají do klinické praxe také ve formě transdermálních přípravků, vyvstává potřeba zhodnocení jejich bezpečnosti právě v kontextu této lékové formy. Toto odráží nedávno publikovaná prospektivní 24týdenní observační studie, v níž byl nemocným s Alzheimerovou chorobou (n = 433) podáván rivastigmin v transdermální náplasti. Závažný nežádoucí účinek byl zaznamenán u 11 (2,54 %) a nezávažný u 179 (41,34 %) nemocných. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl pokles skóre MMSE (Mini- Mental State Examination), a to u 97 (22,4 %) osob. Druhým nejčastějším nezávažným nežádoucím účinkem byly kožní reakce, a to u 61 (14,09 %) pacientů. Léčba rivastigminem byla přerušena u 40 (9,24 %) osob. Medián skóre MMSE činil na začátku studie 21, s odstupem 6 měsíců se zvýšil na 22 (p < 0,001). Uvedená pozorování tedy svědčí pro poměrně příznivý bezpečnostní profil této lékové formy a obecně dobrou snášenlivost ze strany nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky