Dlouhodobá bezpečnost a účinnost alemtuzumabu při roztroušené skleróze

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Za účelem zhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti podávání alemtuzumabu byla provedena analýza klinického stavu nemocných, kteří se zúčastnili studie CAMMS223, respektive jejího pětiletého prodloužení. Ukázalo se, že alemtuzumab signifikantně snižoval riziko invalidity o 72 % a riziko relapsu onemocnění bylo o 69 % nižší ve srovnání s interferonem- β1a (v obou případech p < 0,000 1). Roční četnost relapsů po 60 měsících od zahájení studie činila 0,11 při léčbě alemtuzumabem a 0,35 při léčbě interferonem-β1a. Podávání alemtuzumabu však bylo provázeno poněkud častějším výskytem závažných infekcí (7 % vs. 4 %) a postižením funkce štítné žlázy (30 % vs. 4 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky