Inhibitory Janusových kináz v léčbě psoriázy

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Zánětlivé cytokiny hrají důležitou roli u řady onemocnění, psoriázu nevyjímaje, o čemž svědčí i pozorování účinků inhibitoru R348 v myším modelu (CD18 PL/J) psoriatického poškození kůže závislého na T-lymfocytech, kde došlo k významnému utlumení zánětu, snížení infiltrace CD4+, CD8+ a CD25+ T-lymfocyty a k systémovému snížení koncentrací IL-17, IL-19, IL-22, IL-23 a TNF-α. Na klinické úrovni byla recentně hodnocena účinnost dvou inhibitorů Janusových kináz, tofacitinibu a ruxolitinibu. V případě plakové psoriázy bylo podáváním tofacitinibu dosaženo zlepšení skóre PLSS, k 75% poklesu indexu PASI došlo u 25 %, 40,8 % a 66,7 % při užití dávek 2 mg, 5 mg a 15 mg. Obdobně příznivých účinků bylo dosaženo i při léčbě ruxolitinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky