Tofacitinib v léčbě ulcerózní kolitidy

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Ulcerózní kolitida je chronický idiopatický zánět střeva s dosud ne stále dostatečně uspokojující léčbou. Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK) 1 a 3, v menší míře i JAK2, který blokuje účinky interleukinů 2, 4, 7, 9, 15 a 21, uplatňujících se v aktivaci lymfocytů, jejich funkci a proliferaci. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii II. fáze byl aktuálně hodnocen jeho účinek u 194 osob se středně těžkou až těžkou formou kolitidy. Primárním sledovaným ukazatelem bylo dosažení relevantní klinické odpovědi po 8 týdnech léčby. Ve srovnání s placebem byl zaznamenán příznivý účinek závislý na dávce – primárního ukazatele bylo dosaženo u 32 %, 48 %, 61 % a 78 % pacientů při dávkách 0,5 mg (p = 0,39), 3 mg (p = 0,55), 10 mg (p = 0,10) a 15 mg (p < 0,001), zatímco při podávání placeba byl zjištěn u 10 % osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky