Rizika generické substituce v širších souvislostech

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 1
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
2 Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u Svaté Anny, Brno
Klíčová slova: generická substituce, analgetika, oxycodon, antiepileptika, compliance

Souhrn

Generická substituce je dnes široce uplatňována při užívání řady léčivých přípravků z rozličných lékových skupin. Její zavedení do běžné praxe bylo provedeno s cílem minimalizace nákladů na léčbu onemocnění. Aktuálně se však ukazuje, že nemůže být prováděna zcela automaticky, zejména u léčiv s úzkým terapeutickým rozmezím. V takovém případě by mohla vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, lékových interakcí, snížené compliance atp.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky