Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
MUDr. Pavel Trachta
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, inhibitory DPP-4, linagliptin, metformin, fixní kombinace

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je chronické onemocnění, jehož léčba vyžaduje u většiny pacientů použití kombinace léků s různými mechanismy účinku. Diabetici 2. typu jsou navíc vzhledem k přidruženým onemocněním často léčeni také celou řadou jiných léků – antihypertenziv, hypolipidemik a dalších –, a jejich compliance k léčbě tak může s přibývajícím počtem přípravků klesat. Velmi výhodné je proto u těchto pacientů použití kombinovaných přípravků, které obsahují více účinných látek v jedné tabletě. Kombinované přípravky díky jednoduchosti podání zvyšují compliance pacientů a mají řadu dalších výhod. Novinkou přicházející na trh v České republice je kombinace linagliptin/metformin, určená pro léčbu diabetiků 2. typu. Tento přípravek velmi účinně zlepšuje kompenzaci diabetu bez zvýšení rizika hypoglykemie a při poměrně malém výskytu nežádoucích účinků. Fixní kombinace je k dispozici v síle 2,5 mg linagliptinu v kombinaci s 850 nebo 1 000 mg metforminu a je určena k podávání 2x denně. Cílem článku je shrnout základní poznatky o tomto novém přípravku a charakterizovat jeho postavení v léčbě diabetes mellitus 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky