Azilsartan, blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Lea Pinková, Ph.D.
MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: systém renin-angiotenzin, angiotenzin II, azilsartan, hypertenze

Souhrn

Systém renin-angiotenzin je jedním z nejúčinnějších humorálních mechanismů zvyšujících krevní tlak. Blokátory receptorů AT1 zabraňují vazbě angiotenzinu II na receptor. Všechny dostupné léky z této skupiny tlumí oběhové, renální, endokrinní a neurohumorální účinky působené angiotenzinem II. Jsou schváleny pro léčbu pacientů s hypertenzí, hypertrofií levé komory, srdečním selháním, diabetickou nefropatií a dalšími stavy. Ve dvou šestitýdenních randomizovaných dvojitě zaslepených studiích byl azilsartan porovnáván s placebem a aktivními komparátory. Azilsartan vyvolával významně větší pokles systolického krevního tlaku než nejvyšší povolené dávky olmesartan medoxomilu či valsartanu. Azilsartan je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky